Moja zóna

ENERGO - TERM C&P, s.r.o.

Mlynská 1/2238, 934 01 Levice
36669482
2022231112
Nemá
nezistený
29.08.2006
Technické testovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ENERGO - TERM C&P, s.r.o.


Štatutári ENERGO - TERM C&P, s.r.o.


Spoločníci ENERGO - TERM C&P, s.r.o.


Predmety podnikania ENERGO - TERM C&P, s.r.o.


Kataster ENERGO - TERM C&P, s.r.o.


Skrátené výkazy ENERGO - TERM C&P, s.r.o.