Moja zóna

JT. A., s.r.o.

Šancová 32, 811 05 Bratislava
36675296
2022242926
Nemá
nezistený
15.09.2006
Jedálne

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod JT. A., s.r.o.


Štatutári JT. A., s.r.o.


Spoločníci JT. A., s.r.o.


Predmety podnikania JT. A., s.r.o.


Kataster JT. A., s.r.o.


Skrátené výkazy JT. A., s.r.o.