Moja zóna

REKONAX, s.r.o.

Pod hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
36676098
2022246281
Nemá
nezistený
19.09.2006
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod REKONAX, s.r.o.


Štatutári REKONAX, s.r.o.


Spoločníci REKONAX, s.r.o.


Predmety podnikania REKONAX, s.r.o.


Kataster REKONAX, s.r.o.


Skrátené výkazy REKONAX, s.r.o.