Moja zóna

PRO Lightning Protection, spol. s r.o.

Botanická 9, 841 04 Bratislava
36679615
Nemá
27.09.2006

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PRO Lightning Protection, spol. s r.o.


Štatutári PRO Lightning Protection, spol. s r.o.


Spoločníci PRO Lightning Protection, spol. s r.o.


Predmety podnikania PRO Lightning Protection, spol. s r.o.


Kataster PRO Lightning Protection, spol. s r.o.