Moja zóna

AT Group, s.r.o.

Slávičie údolie 26, 811 02 Bratislava
36683175
2022258722
SK2022258722
3-4 zamestnanci
05.10.2006
Špecializ.dizajnér.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,06
0,25
0,27
77,2 %
45,7 tis. €
101 %
2020/2019
557 tis. €
35,2 %
2020/2019
0,06
25,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskAT Group, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

TržbyAT Group, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

SkóringAT Group, s.r.o.


27,27
0,23
0,23
1,85

Zisk pred zdanenímAT Group, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

EBITDAAT Group, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod AT Group, s.r.o.


Štatutári AT Group, s.r.o.


Spoločníci AT Group, s.r.o.


Predmety podnikania AT Group, s.r.o.


Kataster AT Group, s.r.o.


Skrátené výkazy AT Group, s.r.o.