Moja zóna

CHAMELEO, s.r.o.

Gusevova 3, 821 01 Bratislava
36686921
2022258095
SK2022258095
nezistený
14.10.2006
Fotografické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,25
0,44
2,62
43,7 %
13,6 tis. €
158,2 %
2020/2019
55,7 tis. €
46,3 %
2020/2019
0,25
137,6 %
2020/2019
142 tis. €
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE