Moja zóna

REALITY-NÁJOMNÁ SK, s.r.o.

Trenčianska cesta 647/24, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36688754
2022272593
Nemá
nezistený
19.10.2006
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod REALITY-NÁJOMNÁ SK, s.r.o.


Štatutári REALITY-NÁJOMNÁ SK, s.r.o.


Spoločníci REALITY-NÁJOMNÁ SK, s.r.o.


Predmety podnikania REALITY-NÁJOMNÁ SK, s.r.o.


Kataster REALITY-NÁJOMNÁ SK, s.r.o.


Skrátené výkazy REALITY-NÁJOMNÁ SK, s.r.o.