Moja zóna

Senec Warehouse Park s.r.o.

Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava
36695165
2022267434
Nemá
nezistený
07.11.2006
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Senec Warehouse Park s.r.o.


Štatutári Senec Warehouse Park s.r.o.


Spoločníci Senec Warehouse Park s.r.o.


Predmety podnikania Senec Warehouse Park s.r.o.


Kataster Senec Warehouse Park s.r.o.


Skrátené výkazy Senec Warehouse Park s.r.o.