Moja zóna

AQUA PROGRESS SLOVAKIA s.r.o.

Podzámska 3, 940 61 Nové Zámky
36696803
2022273517
Nemá
nezistený
10.11.2006
Veľkoobchod s ost.stroj.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

1,16
-0,49
0,29
334,5 %
3,16 tis. €
9,54 tis. €
1,16
N/A
N/A

ZiskAQUA PROGRESS SLOVAKIA s.r.o.


2014
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €

TržbyAQUA PROGRESS SLOVAKIA s.r.o.


2014
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

SkóringAQUA PROGRESS SLOVAKIA s.r.o.


-0,96
-2,35
0
0,3

Zisk pred zdanenímAQUA PROGRESS SLOVAKIA s.r.o.


2014
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

EBITDAAQUA PROGRESS SLOVAKIA s.r.o.


2014
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod AQUA PROGRESS SLOVAKIA s.r.o.


Štatutári AQUA PROGRESS SLOVAKIA s.r.o.


Spoločníci AQUA PROGRESS SLOVAKIA s.r.o.


Predmety podnikania AQUA PROGRESS SLOVAKIA s.r.o.


Kataster AQUA PROGRESS SLOVAKIA s.r.o.


Skrátené výkazy AQUA PROGRESS SLOVAKIA s.r.o.