Moja zóna

MALION, s.r.o.

Továrenská 504, 976 31 Vlkanová
36697842
2022269117
SK2022269117
nezistený
14.11.2006
Služby pohostinstiev

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,27
0,46
0,76
42,4 %
234 €
-65,6 %
2020/2019
500 €
-61,5 %
2020/2019
0,27
-31,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE