Moja zóna

MCH - Reklama a služby, s.r.o.

Košická 6, 821 09 Bratislava
36700606
2022273297
Nemá
nezistený
22.11.2006
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MCH - Reklama a služby, s.r.o.


Štatutári MCH - Reklama a služby, s.r.o.


Spoločníci MCH - Reklama a služby, s.r.o.


Predmety podnikania MCH - Reklama a služby, s.r.o.


Kataster MCH - Reklama a služby, s.r.o.


Skrátené výkazy MCH - Reklama a služby, s.r.o.