Moja zóna

ABISS PLUS s.r.o.

Gen. M. R. Štefánika 383/29, 916 01 Stará Turá
36707767
2022306836
Nemá
nezistený
01.01.2007
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ABISS PLUS s.r.o.


Štatutári ABISS PLUS s.r.o.


Spoločníci ABISS PLUS s.r.o.


Predmety podnikania ABISS PLUS s.r.o.


Kataster ABISS PLUS s.r.o.


Skrátené výkazy ABISS PLUS s.r.o.