Moja zóna

Inter. End., s.r.o.

Námestie 1. mája 6, 903 01 Senec
36709336
2022285837
Nemá
2 zamestnanci
08.12.2006
Čin.špec.lekár.praxe

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,18
0,33
6,34
46,5 %
10,6 tis. €
-15,9 %
2020/2019
86,3 tis. €
-3,4 %
2020/2019
0,18
-24,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE