Moja zóna

Avris Group, s.r.o.

Furdekova 16, 851 04 Bratislava
36710130
2022288763
Nemá
nezistený
12.12.2006
Čin.call centier

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Avris Group, s.r.o.


Štatutári Avris Group, s.r.o.


Spoločníci Avris Group, s.r.o.


Predmety podnikania Avris Group, s.r.o.


Kataster Avris Group, s.r.o.


Skrátené výkazy Avris Group, s.r.o.