Moja zóna

4G ecotrans, s.r.o.

Rakytovská cesta 5185/95, 974 05 Banská Bystrica
36712566
2022287773
SK2022287773
1 zamestnanec
15.12.2006
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,04
-0,05
4,03
14,3 %
-531 €
-210,9 %
2020/2019
15,3 tis. €
-3,7 %
2020/2019
-0,04
-213,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE