Moja zóna

Victoria Parker, s.r.o.

Zemplínska 11, 903 01 Senec
36713503
2022307485
Nemá
nezistený
19.12.2006
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
-80 €
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskVictoria Parker, s.r.o.


2014
0 €
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
-100 €
-120 €

TržbyVictoria Parker, s.r.o.


2014

SkóringVictoria Parker, s.r.o.


-45,1
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanenímVictoria Parker, s.r.o.


2014
600 €
400 €
200 €
0 €

EBITDAVictoria Parker, s.r.o.


2014

Koneční uživatelia výhod Victoria Parker, s.r.o.


Štatutári Victoria Parker, s.r.o.


Spoločníci Victoria Parker, s.r.o.


Predmety podnikania Victoria Parker, s.r.o.


Kataster Victoria Parker, s.r.o.


Skrátené výkazy Victoria Parker, s.r.o.