Moja zóna

ECount, s.r.o.

Slnečná 20, Šenkvice
36714577
2022299917
SK2022299917
1 zamestnanec
20.12.2006
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskECount, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €

TržbyECount, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €

Zisk pred zdanenímECount, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €

EBITDAECount, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €

Koneční uživatelia výhod ECount, s.r.o.


Štatutári ECount, s.r.o.


Spoločníci ECount, s.r.o.


Predmety podnikania ECount, s.r.o.


Kataster ECount, s.r.o.


Skrátené výkazy ECount, s.r.o.