Moja zóna

PEVALA s.r.o.

Suchohradská 415/2, 841 04 Bratislava- Karlova Ves
36714666
2022287223
Nemá
nezistený
20.12.2006
Maloobchod nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A