Moja zóna

SP LINE, s.r.o.

Š. Kunu 4076/10, 036 01 Martin
36720381
2022297365
Nemá
nezistený
04.01.2007
Veľkoobch.s parfum.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
71,4 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskSP LINE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

TržbySP LINE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

SkóringSP LINE, s.r.o.


0,18
0,29
n/a
1,43

Zisk pred zdanenímSP LINE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

EBITDASP LINE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €

Koneční uživatelia výhod SP LINE, s.r.o.


Štatutári SP LINE, s.r.o.


Spoločníci SP LINE, s.r.o.


Predmety podnikania SP LINE, s.r.o.


Kataster SP LINE, s.r.o.


Skrátené výkazy SP LINE, s.r.o.