Moja zóna

AMRITEC, s.r.o.

Gessayova 25, 851 03 Bratislava
36727261
2022309685
Nemá
nezistený
19.01.2007
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,01
-92 €
99,1 %
2020/2019
N/A
-0,01
99,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskAMRITEC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €

TržbyAMRITEC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

SkóringAMRITEC, s.r.o.


1,21
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanenímAMRITEC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

EBITDAAMRITEC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

Koneční uživatelia výhod AMRITEC, s.r.o.


Štatutári AMRITEC, s.r.o.


Spoločníci AMRITEC, s.r.o.


Predmety podnikania AMRITEC, s.r.o.


Kataster AMRITEC, s.r.o.


Skrátené výkazy AMRITEC, s.r.o.