Moja zóna

COTOSA s.r.o.

Štefánikova 7, 811 06 Bratislava
36735973
2022317000
Nemá
nezistený
07.02.2007
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod COTOSA s.r.o.


Štatutári COTOSA s.r.o.


Spoločníci COTOSA s.r.o.


Predmety podnikania COTOSA s.r.o.


Kataster COTOSA s.r.o.


Skrátené výkazy COTOSA s.r.o.