Moja zóna

Invescorp, s.r.o.

Betliarska 12, 851 07 Bratislava
36737623
2022325173
SK2022325173
2 zamestnanci
10.02.2007
Spracovanie dát

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,09
1,5
0,02
94,2 %
23,1 tis. €
10 040,9 %
2019/2018
56,8 tis. €
278,9 %
2019/2018
0,09
8 803,3 %
2019/2018
N/A
N/A

ZiskInvescorp, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

TržbyInvescorp, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringInvescorp, s.r.o.


n/a
0,06
0,06
0,2

Zisk pred zdanenímInvescorp, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDAInvescorp, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Koneční uživatelia výhod Invescorp, s.r.o.


Štatutári Invescorp, s.r.o.


Spoločníci Invescorp, s.r.o.


Predmety podnikania Invescorp, s.r.o.


Kataster Invescorp, s.r.o.


Skrátené výkazy Invescorp, s.r.o.