Moja zóna

Immora k.s.

Pod Kaštieľom 1376, 951 35 Veľké Zálužie
36737879
2022331839
SK2022331839
0 zamestnancov
10.02.2007
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,03
3,32
7,3 %
30 tis. €
1 950,9 %
2020/2019
231 tis. €
3,1 %
2020/2019
0,03
1 926,3 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE