Moja zóna

PHARMACOPEA s.r.o.

Pieskova 13, 946 32 Marcelová
36739774
2022334413
SK2022334413
5-9 zamestnancov
15.02.2007
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,08
0,22
0,78
62,3 %
18,9 tis. €
25,1 %
2020/2019
896 tis. €
10,3 %
2020/2019
0,08
14,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskPHARMACOPEA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €

TržbyPHARMACOPEA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €

SkóringPHARMACOPEA s.r.o.


13,22
0,38
0,07
1,67

Zisk pred zdanenímPHARMACOPEA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €

EBITDAPHARMACOPEA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €

Koneční uživatelia výhod PHARMACOPEA s.r.o.


Štatutári PHARMACOPEA s.r.o.


Spoločníci PHARMACOPEA s.r.o.


Predmety podnikania PHARMACOPEA s.r.o.


Kataster PHARMACOPEA s.r.o.


Skrátené výkazy PHARMACOPEA s.r.o.