Moja zóna

TRIEL mont, s.r.o.

Mierová 228, 825 05 Bratislava
36757624
2022354642
SK2022354642
1 zamestnanec
27.03.2007
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,03
-0,15
1,21
79,3 %
-16,4 tis. €
-369,9 %
2020/2019
20,5 tis. €
-82,1 %
2020/2019
-0,03
-384,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE