Moja zóna

S-CAR 2007 s.r.o.

Bernolákovo námestie 32, 940 01 Nové Zámky
36759392
2022353850
Nemá
nezistený
29.03.2007
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod S-CAR 2007 s.r.o.


Štatutári S-CAR 2007 s.r.o.


Spoločníci S-CAR 2007 s.r.o.


Predmety podnikania S-CAR 2007 s.r.o.


Kataster S-CAR 2007 s.r.o.


Skrátené výkazy S-CAR 2007 s.r.o.