Moja zóna

SHEPHERD, s.r.o.

Školská 309, 980 02 Jesenské
36760315
2022355951
SK2022355951
nezistený
30.03.2007
Zmiešané hospodárstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,06
0,11
0,13
39,7 %
1,47 tis. €
-56,6 %
2020/2019
5,01 tis. €
0,06
-36,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE