Moja zóna

PlanTech, spol. s r.o.

Garbanka 3070/1, 974 11 Banská Bystrica
36762270
2022356127
SK2022356127
nezistený
04.04.2007
Ost.inž.čin.,súv.porad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,09
0,38
0,92
76,5 %
5,07 tis. €
-42,3 %
2020/2019
18,6 tis. €
10,2 %
2020/2019
0,09
-44,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE