Moja zóna

GEMAB s.r.o.

Palisády 34, 811 06 Bratislava
36763021
2022357271
Nemá
nezistený
06.04.2007
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskGEMAB s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020

TržbyGEMAB s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020

Zisk pred zdanenímGEMAB s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020

EBITDAGEMAB s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koneční uživatelia výhod GEMAB s.r.o.


Štatutári GEMAB s.r.o.


Spoločníci GEMAB s.r.o.


Predmety podnikania GEMAB s.r.o.


Kataster GEMAB s.r.o.


Skrátené výkazy GEMAB s.r.o.