Moja zóna

ZettaFlops s.r.o., v likvidácii

Kukučínova 32, 831 03 Bratislava
36764175
2022363563
Nemá
nezistený
12.04.2007
Poraden.týk.sa počítačov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-816 €
18,2 %
2020/2019
N/A
-0,08
9,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskZettaFlops s.r.o., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

TržbyZettaFlops s.r.o., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €

SkóringZettaFlops s.r.o., v likvidácii


1,02
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanenímZettaFlops s.r.o., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDAZettaFlops s.r.o., v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod ZettaFlops s.r.o., v likvidácii


Štatutári ZettaFlops s.r.o., v likvidácii


Spoločníci ZettaFlops s.r.o., v likvidácii


Predmety podnikania ZettaFlops s.r.o., v likvidácii


Kataster ZettaFlops s.r.o., v likvidácii


Skrátené výkazy ZettaFlops s.r.o., v likvidácii