Moja zóna

PB Gama s.r.o.

Chmeľová dolina 32, 949 01 Nitra
36773425
2022379634
Nemá
nezistený
05.05.2007
Architektonické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PB Gama s.r.o.


Štatutári PB Gama s.r.o.


Spoločníci PB Gama s.r.o.


Predmety podnikania PB Gama s.r.o.


Kataster PB Gama s.r.o.


Skrátené výkazy PB Gama s.r.o.