Moja zóna

PANDA - ázijské bistro, s.r.o.

Ondrejská 5, 831 06 Bratislava
36782149
2022401634
SK2022401634
5-9 zamestnancov
25.05.2007
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,3
0,09
0,01
438,8 %
-47 tis. €
54,4 %
2020/2019
144 tis. €
-55,9 %
2020/2019
-0,3
39,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE