Moja zóna

EVITA - R. H. s.r.o.

Zámocká 34, 811 01 Bratislava
36788333
2022394341
Nemá
nezistený
08.06.2007
Maľovanie a zasklievanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EVITA - R. H. s.r.o.


Štatutári EVITA - R. H. s.r.o.


Spoločníci EVITA - R. H. s.r.o.


Predmety podnikania EVITA - R. H. s.r.o.


Kataster EVITA - R. H. s.r.o.


Skrátené výkazy EVITA - R. H. s.r.o.