Moja zóna

N.C.PARK s.r.o.

Na Dieloch 2, 900 31 Stupava
36788881
2022396673
Nemá
nezistený
08.06.2007
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod N.C.PARK s.r.o.


Štatutári N.C.PARK s.r.o.


Spoločníci N.C.PARK s.r.o.


Predmety podnikania N.C.PARK s.r.o.


Kataster N.C.PARK s.r.o.


Skrátené výkazy N.C.PARK s.r.o.