Moja zóna

Dynamics s.r.o.

Kysucká 16, 903 01 Senec
36789526
2022406969
Nemá
nezistený
12.06.2007
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Dynamics s.r.o.


Štatutári Dynamics s.r.o.


Spoločníci Dynamics s.r.o.


Predmety podnikania Dynamics s.r.o.


Kataster Dynamics s.r.o.


Skrátené výkazy Dynamics s.r.o.