Moja zóna

Robotic SK, s.r.o.

Kostolná-Záriečie 228, 913 04 Kostolná - Záriečie
36789658
2022390986
SK2022390986
5-9 zamestnancov
12.06.2007
Inštalácia priem.stroj.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,24
0,55
0,01
55,7 %
123 tis. €
-58 %
2020/2019
812 tis. €
-47,8 %
2020/2019
0,24
-61,7 %
2020/2019
412 tis. €
N/A

ZiskRobotic SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €

TržbyRobotic SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €

SkóringRobotic SK, s.r.o.


33,82
0,44
0,44
1,47

Zisk pred zdanenímRobotic SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €

EBITDARobotic SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €

Koneční uživatelia výhod Robotic SK, s.r.o.


Štatutári Robotic SK, s.r.o.


Spoločníci Robotic SK, s.r.o.


Predmety podnikania Robotic SK, s.r.o.


Kataster Robotic SK, s.r.o.


Skrátené výkazy Robotic SK, s.r.o.