Moja zóna

INTERFOODS, s.r.o.

Drieňová 34, 821 02 Bratislava
36792497
2022400204
Nemá
nezistený
16.06.2007
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod INTERFOODS, s.r.o.


Štatutári INTERFOODS, s.r.o.


Spoločníci INTERFOODS, s.r.o.


Predmety podnikania INTERFOODS, s.r.o.


Kataster INTERFOODS, s.r.o.


Skrátené výkazy INTERFOODS, s.r.o.