Moja zóna

NIKA - SK, s.r.o.

Čiližská 4, 821 07 Bratislava
36795259
2022400754
SK2022400754
nezistený
22.06.2007
Maloobchod nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,2
0,24
6,21
16,1 %
9,49 tis. €
-50,6 %
2020/2019
17,2 tis. €
-45,6 %
2020/2019
0,2
-59,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskNIKA - SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

TržbyNIKA - SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringNIKA - SK, s.r.o.


n/a
0,84
n/a
19,77

Zisk pred zdanenímNIKA - SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDANIKA - SK, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod NIKA - SK, s.r.o.


Štatutári NIKA - SK, s.r.o.


Spoločníci NIKA - SK, s.r.o.


Predmety podnikania NIKA - SK, s.r.o.


Kataster NIKA - SK, s.r.o.


Skrátené výkazy NIKA - SK, s.r.o.