Moja zóna

WUOTAN STAV s.r.o.

Národného oslobodenia 1c, 900 27 Bernolákovo
36796816
2022403823
SK2022403823
nezistený
27.06.2007
Inšt.kanal,výhrev.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskWUOTAN STAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €

TržbyWUOTAN STAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €

Zisk pred zdanenímWUOTAN STAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €

EBITDAWUOTAN STAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

Koneční uživatelia výhod WUOTAN STAV s.r.o.


Štatutári WUOTAN STAV s.r.o.


Spoločníci WUOTAN STAV s.r.o.


Predmety podnikania WUOTAN STAV s.r.o.


Kataster WUOTAN STAV s.r.o.


Skrátené výkazy WUOTAN STAV s.r.o.