Moja zóna

EAST EUROPE COMMERCIAL, s.r.o.

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
36797219
2022405660
Nemá
nezistený
27.06.2007
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,32
-0,58
2,24
44,5 %
-3,46 tis. €
2,76 tis. €
-0,32
N/A
N/A

ZiskEAST EUROPE COMMERCIAL, s.r.o.


2014
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

TržbyEAST EUROPE COMMERCIAL, s.r.o.


2014
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €

SkóringEAST EUROPE COMMERCIAL, s.r.o.


0,8
0,56
n/a
2,25

Zisk pred zdanenímEAST EUROPE COMMERCIAL, s.r.o.


2014
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €

EBITDAEAST EUROPE COMMERCIAL, s.r.o.


2014
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod EAST EUROPE COMMERCIAL, s.r.o.


Štatutári EAST EUROPE COMMERCIAL, s.r.o.


Spoločníci EAST EUROPE COMMERCIAL, s.r.o.


Predmety podnikania EAST EUROPE COMMERCIAL, s.r.o.


Kataster EAST EUROPE COMMERCIAL, s.r.o.


Skrátené výkazy EAST EUROPE COMMERCIAL, s.r.o.