Moja zóna

Glam Design s. r. o.

Gabčíkova 1, 841 05 Bratislava
36799106
2022418508
SK2022418508
nezistený
30.06.2007
Maloobchod s kvetmi

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,2
0,07
0,01
374,8 %
-13,4 tis. €
-5,5 %
2020/2019
2,75 tis. €
-8,3 %
2020/2019
-0,2
-16,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskGlam Design s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
-30 tis. €

TržbyGlam Design s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

SkóringGlam Design s. r. o.


-13,58
-2,75
n/a
0,01

Zisk pred zdanenímGlam Design s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
-30 tis. €

EBITDAGlam Design s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €

Koneční uživatelia výhod Glam Design s. r. o.


Štatutári Glam Design s. r. o.


Spoločníci Glam Design s. r. o.


Predmety podnikania Glam Design s. r. o.


Kataster Glam Design s. r. o.


Skrátené výkazy Glam Design s. r. o.