Moja zóna

INTERPORT BRATISLAVA s.r.o.

Svetlá 1, 811 02 Bratislava
36799637
2022404417
Nemá
nezistený
03.07.2007
Organizovanie kongresov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod INTERPORT BRATISLAVA s.r.o.


Štatutári INTERPORT BRATISLAVA s.r.o.


Spoločníci INTERPORT BRATISLAVA s.r.o.


Predmety podnikania INTERPORT BRATISLAVA s.r.o.


Kataster INTERPORT BRATISLAVA s.r.o.


Skrátené výkazy INTERPORT BRATISLAVA s.r.o.