Moja zóna

Life-Med Clinic, s.r.o.

Kollárova 1, 902 01 Pezinok
36817783
2022442543
Nemá
3-4 zamestnanci
14.08.2007
Čin.špec.lekár.praxe

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,12
0,16
1,01
25,2 %
4,76 tis. €
40,6 %
2020/2019
44,9 tis. €
-16,1 %
2020/2019
0,12
42,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE