Moja zóna

JADAdesign, s.r.o.

Roľnícka 491/16, 971 01 Prievidza
36821837
2022445601
SK2022445601
3-4 zamestnanci
22.08.2007
Výr.ost.stavebnost.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
0,06
0,01
118 %
-937 €
-196,7 %
2020/2019
274 tis. €
-4,4 %
2020/2019
-0,01
-234,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskJADAdesign, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

TržbyJADAdesign, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €

SkóringJADAdesign, s.r.o.


-2,49
-0,18
n/a
0,07

Zisk pred zdanenímJADAdesign, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDAJADAdesign, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €

Koneční uživatelia výhod JADAdesign, s.r.o.


Štatutári JADAdesign, s.r.o.


Spoločníci JADAdesign, s.r.o.


Predmety podnikania JADAdesign, s.r.o.


Kataster JADAdesign, s.r.o.


Skrátené výkazy JADAdesign, s.r.o.