Moja zóna

HOTEL TROJKA, s.r.o.

Farská 33, 949 01 Nitra
36823007
2022454929
Nemá
nezistený
24.08.2007
Turistické ubytovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod HOTEL TROJKA, s.r.o.


Štatutári HOTEL TROJKA, s.r.o.


Spoločníci HOTEL TROJKA, s.r.o.


Predmety podnikania HOTEL TROJKA, s.r.o.


Kataster HOTEL TROJKA, s.r.o.


Skrátené výkazy HOTEL TROJKA, s.r.o.