Moja zóna

TEAM LEADERS, s.r.o.

Rozmarínova 53, 942 01 Šurany
36828726
2022436856
Nemá
1 zamestnanec
06.09.2007
Čin.cestov.agentúr

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0
0,83
3,5 %
-15 €
-104,7 %
2020/2019
11,6 tis. €
-42 %
2020/2019
-0
-104,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskTEAM LEADERS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

TržbyTEAM LEADERS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €

SkóringTEAM LEADERS, s.r.o.


1,55
0,96
0,89
28,2

Zisk pred zdanenímTEAM LEADERS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDATEAM LEADERS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod TEAM LEADERS, s.r.o.


Štatutári TEAM LEADERS, s.r.o.


Spoločníci TEAM LEADERS, s.r.o.


Predmety podnikania TEAM LEADERS, s.r.o.


Kataster TEAM LEADERS, s.r.o.


Skrátené výkazy TEAM LEADERS, s.r.o.