Moja zóna

WELDKO, s.r.o.

Ul.gen. Klapku 2969/46, 945 01 Komárno
36832855
2022448538
SK2022448538
nezistený
14.09.2007
Ost.inž.čin.,súv.porad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
0,05
8,56
11,3 %
10,4 tis. €
-67,8 %
2020/2019
65,3 tis. €
-1,7 %
2020/2019
0,04
-67 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskWELDKO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

TržbyWELDKO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €

SkóringWELDKO, s.r.o.


34,31
0,89
0,06
8,77

Zisk pred zdanenímWELDKO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

EBITDAWELDKO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €

Koneční uživatelia výhod WELDKO, s.r.o.


Štatutári WELDKO, s.r.o.


Spoločníci WELDKO, s.r.o.


Predmety podnikania WELDKO, s.r.o.


Kataster WELDKO, s.r.o.


Skrátené výkazy WELDKO, s.r.o.