Moja zóna

10% s.r.o.

Hlavná 62, 943 01 Štúrovo
36835722
2022461100
Nemá
nezistený
20.09.2007
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod 10% s.r.o.


Štatutári 10% s.r.o.


Spoločníci 10% s.r.o.


Predmety podnikania 10% s.r.o.


Kataster 10% s.r.o.


Skrátené výkazy 10% s.r.o.