Moja zóna

EDULIS, s.r.o. v likvidácii

Kubranská 18/38, 911 01 Trenčín
36836087
2022453367
Nemá
nezistený
21.09.2007
Administr-kancelár.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,04
-0,04
0,4 %
-63 €
97,9 %
2015/2014
N/A
-0,04
97,8 %
2015/2014
N/A
N/A

ZiskEDULIS, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €

TržbyEDULIS, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €

SkóringEDULIS, s.r.o. v likvidácii


0,24
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanenímEDULIS, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €

EBITDAEDULIS, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €

Koneční uživatelia výhod EDULIS, s.r.o. v likvidácii


Štatutári EDULIS, s.r.o. v likvidácii


Spoločníci EDULIS, s.r.o. v likvidácii


Predmety podnikania EDULIS, s.r.o. v likvidácii


Kataster EDULIS, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy EDULIS, s.r.o. v likvidácii