Moja zóna

AK KOKENY s.r.o.

Lermontovova 914/9, 811 03 Bratislava
36837377
2022448868
Nemá
nezistený
25.09.2007
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AK KOKENY s.r.o.


Štatutári AK KOKENY s.r.o.


Spoločníci AK KOKENY s.r.o.


Predmety podnikania AK KOKENY s.r.o.


Kataster AK KOKENY s.r.o.


Skrátené výkazy AK KOKENY s.r.o.